παρακλώθω

παρακλώθω
Μ
κλώθω συνεχώς, διαρκώς («παρακλώθουσα... τὴν ἀλουργίδα», Δούκ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”